Reolkontroll

Reolkontroll
 
Reolkontroll med produsentkompetanse
....din plikt - vår oppgave.
Reolkontrollmerke

 
Også innovative lagerløsninger krever reolkontroll. I følge den europeiske Standard DS/EN 15635, er brukeren forpliktet til å få lagerinventaret regelmessing kontrollert for skader og sikre seg at den overholder gjeldende sikkerhetskrav. Din plikt - vår oppgave!


Fordelen ved at vi utfører reolkontroll:
  • Ingen bruk av egne ressurser
  • Færre reperasjonskostnader
  • Lengre levetid
  • Vi sørger for at reolkontrollen blir utført til riktig tid
  • Sikkert lager

 
  I henhold til arbeidsmiljøloven er det brukerens plikt å sørge for et sikkert lager. Vi anbefaler at reolkontroll utføres minimum hver 12. mnd av en faglig utdannet person.

Du mottar:

Kvalifisert inspeksjon
Dokumentasjon med rapport og bilder
Offisiell Godkjenningsmerke

Behov for inspeksjon eller materiell: Kontakt oss på telefon +47 63 93 52 00 eller e-mail: post@reolteknikk.no


Unngå dette: