Bravida prosjekt lager SNR

Bravida

Bravida prosjekt lager SNR (sykehuset Nordmøre og Romsdal) tok kontakt med Reolteknikk i forbindelse med at dem skulle flytte inn i nye lokaler på Hjelset med overtagelse i August 2022.
Bravida har inngått storkontrakter på nye sykehuset Nordmøre og Romsdal, og skal levere elektro, teleteknikk og elektronisk sikringsanlegg til det nye sykehuset som skal stå ferdig høsten 2024.

Kunde hadde selv en tegning med mål og hva dem ønsket seg, og vi fikk aksept på tilbud om levering og montering av produktene, som skulle ferdigstilles i starten av august.
Vi sendte to montører til Hjelset for montering av pallereoler, grenreol og småvarereol.
Produktene er produsert og testet i henhold til de eksisterende Europeiske normer og reguleringer.

Resultatet ble veldig fint, og kunde er meget fornøyd.
Vi takker for hyggelig samarbeid!