Mesanin til BH Nordic Sentrallager

I 2017 fikk vi i oppdrag å prosjektere ett område på 330m2 som kunne doble arealet. Etter flere runder med befaringer og revideringer av tegninger kom vi fram til en løsning som optimaliserte arealet, plukklogistikken og lagringsbehovet. I tillegg fikk vi laget en løsning som tok hensyn til sprinkel problematikken for mesaniner, der vi skilte to områder med tett gulv og gitter gulv.

Resultatet ble en egen plukk sone på mesanin med hyllreoler for småplukk. Med pallporter i hver ende, fikk vi differensiert inngående varepåfyll og ferdig pakket varer.