Optimalisering av lagerløsninger for Modino

Modino logo

Modino er en ledende distributør av mobiltelefoner og tilbehør i Norden. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen telekommunikasjon og håndterer mobiltelefoner gjennom hele livssyklusen.

Da Modino skulle flytte til et nytt lager i Skedsmo, kontaktet de Reolteknikk for å bistå i prosessen. Prosjektet krevde grundig koordinering mellom byggherre, totalentreprenør og underentreprenører. Reolteknikk deltok aktivt i planleggingen og byggemøter for å sikre en sømløs overgang.

Reolteknikk leverte og monterte en rekke lagerløsninger for Modino i henhold til tidsplanen, takket være et utmerket samarbeid med totalentreprenøren Hallgruppen og prosjektkoordinator Lean Logistikk.

Leverte løsninger:

  1. Pallereoler: Reolteknikk installerte 10 meter høye pallreoler som tilbød 1600 palleplasser, noe som maksimerte lagerkapasiteten og effektiviteten for Modino.
  2. Nettingvegg: En 5 meter høy nettingvegg på totalt 102 meter ble installert, inkludert tre skyveporter for enkel tilgang og sikkerhet.
  3. Lokasjonsetiketter: For å forbedre organiseringen og identifiseringen av lagrede varer, ble det levert lokasjonsetiketter til alle reoler.
  4. Vinkelskinner: Vinkelskinner ble montert for å beskytte veggene mot potensielle skader fra gaffeltrucker og annet utstyr.
  5. Bito Småvarereoler: 1040 hyllemeter med Bito småvarereoler ble levert for effektiv og fleksibel oppbevaring av mindre enheter og pakker.
  6. Palleport mesanin: En palleport mesanin ble installert for enklere håndtering av paller og økt lagerkapasitet.
  7. Demontering og kjøp av gamle reoler: Reolteknikk hjalp også Modino med å demontere og kjøpe de gamle reolene.

Reolteknikk takker for tilliten og det gode samarbeidet med Modino, og er stolte av å ha bidratt til en vellykket flytting og et effektivt, funksjonelt lagermiljø.