Trelastreoler

Trelastreoler er en egen kategori som dekker byggevare-bransjen sitt behov for fleksibel lagring og eksponering av sine produkter.  Typiske produkter som er tilpasset dette formålet er innstikksreoler, listverksreoler, mesaniner, trelastvogner og jigger. Vi har tatt over distribusjon av KADA innstikksreoler i Norge og Sverige.

 

 

Innstikksreol

Innstikksreol er den mest optimale måten å lagre trevirke på. Systemet kombinerer lagring på begrenset areal med mulighet for stykkplukk på alle nivåer. Dette gir enklere håndtering og eksponering for både ansatte og kunder.

Lagring av materialpakkene gjøres med hjelp av en innrullingsjigg som hektes på trucken. Jiggen leveres med og uten batteri drift.

Høyden er vanligvis mellom 2,5 til 4m. Bredde på ca. 1,2m pr. innstikk. I de fleste prosjekter bygges det et mesaningulv på toppen av listverksreolen, for oppbevaring av f.eks. isolasjon.

Reolteknikk AS har tatt over KADA sitt system for Innstikksreoler, så ta kontakt for eventuell supplering eller utbygging.

Innstikksreoler med mesaninløsning. Reolen er i prinsippet pallereoler med ruller i nivåene slik at hele materialpakker kan trilles inn i reolen. På toppen av reolstolpene monteres taksko for enkel innfesting av trebjelker til mesanindekke.

Fleksibelt bruk

Reolene er enkle å tilpasse til lokalets størrelse og kundenes behov.

Fleksibelt skrudde løsninger gjør det mulig å demontere, gjøre om på og flytte løsningen. Dette medfører at montasjen blir så enkel at kunder i mange tilfeller ønsker å gjøre dette selv for å spare seg for montasjekostnaden.

Enkel handtering

Trevirket lastes inn enkelt som hel eller halv-pakker ved hjelp av en trelastjigg. Deretter er de enkelt for kundene å hente ut ønsket mengde.

Eksponering og tilgjengelighet

Har du tilstrekkelig takhøyde, kan du doble arealet med en mesanin som enkelt bygges på toppen av innstikksreolen. Vi leverer komplett med rekkverk, lasteport og trapp.

Listverksreol bygges på pallereolstystemet. Listverksreolen er fylt opp med listverk og skilles av med skillebøyler som festes mellom bærejernene. Systemet er veldig godt egnet til lagring av listverk i lange lengder opp til 5.5m.

Stående listverksreol

Listverksreoler passer godt for lettere langgodsvarer slik som listverk og rør

De kommer med:

  • Enkelt eller dobbeltsidig lagring
  • Seksjoner med standard lengde 1800 og 2700mm
  • En høyde fra 4m til 5m (andre høyder er også tilgjengelig)
  • Bøyler for å adskille lokasjoner

Fordeler med trelastreoler

Oversiktlig

I reolsystemet, er lange og omfangsrike varer tydelig og godt lagret. Du kan raskt få tilgang til alle varer inne i reolanlegget

Innendørs og utendørs bruk

Innstikks reoler kan bygges både inne og ute

Effektiv bruk av lagerplass

Reolene kan tilpasses ditt eksisterende lager, slik at du får best mulig utnyttelse av lagerets gulvplass og volum.

Relativt lave kostnader

Lav montasjekostnader gjør systemet til en av de mer kostnadseffektive løsningene som er tilgjengelig.

Allsidige applikasjoner

Lagringssystemet er svært fleksibelt, lett å utvide og ideelt for lagring av et stort utvalg av trevirke.