Reolkontroll med produsentkompetanse
....din plikt - vår oppgave.

Hvorfor reolkontroll?

Også innovative lagerløsninger krever reolkontroll. I følge den europeiske Standard DS/EN 15635, er brukeren forpliktet til å få lagerinventaret regelmessing kontrollert for skader og sikre seg at den overholder gjeldende sikkerhetskrav. Din plikt - vår oppgave!

reolkontroll-1

Fordeler ved at vi utfører reolkontroll

Ingen bruk av egne ressurser

Færre reperasjonskostnader

Sikkert lager

Lengre levetid

Vi sørger for at reolkontrollen blir utført til riktig tid.

reolkontroll-2

Dette mottar du ved reolkontroll

I henhold til arbeidsmiljøloven er det brukerens plikt å sørge for et sikkert lager. Vi anbefaler at reolkontroll utføres minimum hver 12. mnd av en faglig utdannet person.

  • Kvalifisert inspeksjon

    Vi garanterer en kvalifisert inspeksjon for din sikkerhet.

  • Dokumentasjon med rapport og bilder

    Motta dokumentasjon for godkjent inspeksjon. 

  • Offisiell Godkjenningsmerke

    Ved et offisiell godkjenningsmerke har du verdig dokumentasjon av inspeksjon.

Kontakt oss angående reolkontroll

I tillegg til å ringe eller sende e-mail, kan du fylle ut dette kontaktskjemaet. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ønsker du hjelp med reolkontroll?

Er det noe du lurer på vedrørende produkter, løsninger, pris eller leveringer. Ta kontakt, så hjelper vi deg!